Nemlog-in

Hvad er NemLog-in?

I dag er NemLog-in den fælles adgang til offentlige selvbetjeningsløsninger, brugerrettighedsstyring og fuldmagt.

Gennem NemLog-in har både borgere og virksomheder adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale services med ét log-in.

NemLog-in blev udviklet i 2008. NemLog-in gjorde det nemt at logge på med NemID på alle de offentlige selvbetjeningsløsninger.

I 2013 blev NemLog-ins 2. generation sat i drift. Der kom fælles brugerrettighedsstyring for virksomhederne, og borgere og virksomheder kunne give fuldmagt.

Dermed var NemLog-in den samlede adgang til både borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger.

Der er i dag tilkoblet mere end 300 it-systemer til NemLog-in.

NemLog-in består af en række komponenter:

Log-in (SSO)

Log-in er den komponent, der kommer frem i browseren, når du benytter NemID på offentlige selvbetjeningsløsninger. SSO står for "single sign on". Det betyder, at du kan forblive logget ind, når du skifter fra den ene tjeneste til den anden.

Tilslutning

Tilslutningskomponenten giver myndigheder og deres it-leverandører adgang til at administrere tilslutning af selvbetjeningsløsninger til NemLog-in.

Signering

Signeringstjenesten er en løsning, der gør det muligt at skrive under digitalt på en aftaletekst eller indberetning. Signering giver en høj grad af sporbarhed og teknisk dokumentation for underskriften.

Security Token Service

Security Token Service kan styre adgang til services udstillet af myndigheder på samme måde, som øvrige dele af NemLog-in styrer adgang til webapplikationer.

Digital fuldmagt

Via Digital fuldmagt kan en myndighed give borgere og virksomheder mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger ved at give fuldmagt til en anden.

Brugerrettighedsstyring

I brugerrettighedstyringen kan en virksomhed udpege administratorer og tildele rettigheder til sine medarbejdere.

I det nye NemLog-in videreføres alle de eksisterende komponenter.