Nemlog-in

Ny aftaleindgåelse

Fremover skal virksomheden eller myndigheden kun indgå én aftale med Digitaliseringsstyrelsen.

I dag skal virksomheder eller myndigheder indgå aftale om både NemID medarbejdersignatur og aftale om brug af NemLog-in.

Fremover skal virksomheden eller myndigheden kun indgå én aftale med Digitaliseringsstyrelsen om anvendelse af erhvervsportalen, hvor der kan oprettes og administreres erhvervsidentiteter, og hvor der samtidig kan tildeles rettigheder til disse.

Hvem kan indgå aftale?

Aftaleindgåelsen med Digitaliseringsstyrelsen om tilslutning skal indgås af en person, der er bemyndiget til at indgå aftalen på vegne af virksomheden eller myndigheden.

Når aftalen først er indgået, kan opgaverne med at styre virksomhedens erhvervsidentiteter og deres rettigheder uddelegeres ved at udpege en eller flere administratorer.

Digital proces

For at gøre processen så digital som muligt, anvender Nemlog-in de data, der er registreret i CVR om personkredsen knyttet til virksomheden.

Aftaleindgåelse og tilslutning ved Lokal IdP

For tilslutning af og aftaleindgåelse af en Lokal IdP kræves en særlig aftale.  

Læs mere om Lokal IdP

"MitID privat til erhverv"

Er du ejer af en lille eller mellemstor virksomhed, som i dag kan anvende dit private NemID i erhvervsmæssig sammenhæng, vil du også fremover kunne anvende det kommende private MitID på samme måde.

Du skal ikke indgå en aftale, men skal alene acceptere et sæt vilkår ved første anvendelse.

Hvis virksomhedsformen ændrer sig, eller din virksomhed får mere komplekse behov eller lignende, kan du på et senere tidspunkt indgå en egentlig aftale om tilslutning som beskrevet herover.