Nemlog-in

De fremtidige erhvervsidentiteter

NemID medarbejdersignatur udfases, og i stedet vil NemLog-in udvikle en ny erhvervsløsning.

NemID medarbejdersignatur udfases. 

Den nye erhvervsløsning vil udstede erhvervsidentiteter til virksomheder og myndigheder. Løsningen bliver tæt integreret med MitID.

Identifikationsmidler

Løsningen med nøglefiler, som er lokalt installeret på medarbejderens PC lukkes, og i stedet vil erhvervsbrugerne kunne vælge mellem fire former for elektroniske identifikationsmidler.

Et identifikationsmiddel er fx NemID nøglekortet eller NemID nøgleviseren. I den nye erhvervsløsning vil virksomheder og myndigheder kunne vælge mellem følgende typer af identifikationsmidler:

  • MitID App
  • MitID Kodeviser
  • MitID Chip
  • MitID Kodeoplæser

Virksomheden eller myndigheden vælger, hvilke typer identifikationsmidler medarbejderne skal have.

Løs kobling mellem identiteter og identifikationsmidler

I den nye erhvervsløsning i NemLog-in vil identiteter og identifikationsmidler være mere løst koblet end i dag. Dette giver nogle flere muligheder end i dag:

  • "MitID privat til erhverv", hvis personen kan tegne virksomheden alene. Dette er parallelt til ”NemID privat til erhverv” løsningen, der allerede findes med NemID i dag.
  • Brug af personens private MitID identifikationsmiddel i erhvervsmæssig sammenhæng.
  • Brug af særskilt MitID identifikationsmiddel. Dette identifikationsmiddel kan være delt mellem et eller flere CVR-numre.
  • Brug af lokale identifikationsmidler udstedt af en Lokal IdP.

Læs mere om modellerne i den nye erhvervsløsning:

Modeller for virksomheder med et simpelt setup

Modeller for virksomheder med et avanceret setup

I forhold til punkt 2 ovenfor vil der gælde et "dobbelt frivillighedsprincip", så denne mulighed kun vil være tilgængelig, hvis både medarbejder og virksomhed accepterer koblingen til medarbejderens private MitID identifikationsmidler.

Den kommende erhvervsidentitetsadministration samler identitets- og rettighedsstyring for erhvervsidentiteter i én portal, hvor virksomhedens administrator vil kunne administrere virksomhedens medarbejdere og de tilhørende roller og rettigheder, som er oprettet i NemLog-in.