Nemlog-in

Brugerrettighedsstyring

En central komponent i NemLog-in er den fælles brugerrettighedsstyring.

Den fælles brugerrettighedsstyring i NemLog-in anvendes af en lang række offentlige selvbetjeningsløsninger rettet mod virksomheder.

Brugerrettighedsstyringen bygger i dag på det RID-nummer, der findes i NemID medarbejdersignatur.

I brugerrettighedsstyringen kan virksomheder og myndigheder administrere rettigheder på tværs af selvbetjeningsløsningerne på NemLog-in for alle de medarbejdere, som har en NemID medarbejdersignatur.

I det nye NemLog-in vil brugerrettighedsstyringen blive integreret i den fremtidige erhvervsløsning, der erstatter NemID medarbejdersignatur.

For at forbedre brugeroplevelsen for administratorer i virksomheder og organisationer bliver brugerrettighedsstyringen også opdateret på en række punkter.

Den skal fx service-enables, så rettigheder kan administreres fra eksterne systemer via API, og der skal bygges en ny administrationsportal, så virksomheder eller organisationer får en samlet og mere intuitiv portal til håndtering af erhvervsidentiteter og de tilknyttede rettigheder.