Nemlog-in

Om det nye NemLog-in

NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur.

I dag er NemLog-in det fælles log-in til offentlige selvbetjeningsløsninger, brugerrettighedsstyring og fuldmagt.

Alt dette videreføres, og samtidig bliver det nye NemLog-in dels "MitID broker" og dels den nye erhvervsløsning, som erstatter NemID medarbejdersignatur.

I løbet af den kommende årrække bliver Danmarks digitale infrastruktur bygget op på ny, og NemLog-in vil blive videreudviklet, særligt med fokus på brugervenlighed for erhvervsbrugere.

  • Det nye NemLog-in skal i samarbejde med MitID tilvejebringe en samlet eID- og signaturløsning til erhvervsbrugere.

  • Det nye NemLog-in skal i samarbejde med MitID sikre en enkel, sikker og brugervenlig migrering fra NemID medarbejdersignatur til erhvervsløsningen i NemLog-in.

  • Det nye NemLog-in har til formål at sikre en forbedret version af den sikre, nationale platform for login og brugerstyring via en videreførelse og videreudvikling af det eksisterende NemLog-in.

  • Det nye NemLog-in skal give private tjenesteudbydere mulighed for tilslutning til NemLog-in og derved brug af MitID.