Nemlog-in

Tidsplan

Her kan du læse om den overordnede tidsplan for det nye NemLog-in.

Hvad sker hvornår?

  • 22. september 2021: NemLog-in er klar med den offentlige MitID-broker, som vil gøre det muligt for borgere at logge på med deres MitID på offentlige tjenester. Desuden understøttes medarbejdere i MitID’s registreringsenheder i banker og kommuner (RA-medarbejdere). 
  • Primo 2022: Signeringsløsningen er klar, og det vil være muligt for borgere at skrive et dokument eller en aftale under i offentlige løsninger med MitID.
  • 16. maj 2022: den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, lanceres. Efter en pilotfase vil migreringen for myndigheder, virksomheder og foreninger starte – og den vil fortsætte kontrolleret over de kommende måneder frem til efteråret 2022.
  • 24. oktober 2022: Understøttelse af lokal IdP-løsninger lanceres.
    Efter en pilotfase vil migreringen af myndigheder og virksomheder med Lokal IdP-løsninger starte – og den vil fortsætte kontrolleret over de følgende måneder.
  • 23. februar 2023: Understøttelse af brugeridentiteter på sikringsniveau Høj.

Se tidsplanen

Se, hvad der især er relevant for jer ift. til den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, og/eller broker-løsning: