Nemlog-in

Signering

Signering i den fremtidige infrastruktur

NemLog-in udvikler en ny signeringsløsning baseret på den nye CEN-standard for Remote Signing (CEN EN 419 241). Den nye signeringsløsning erstatter den signering, der allerede findes i NemLog-in.

Signering vil basere sig på underskrift med privat MitID eller med en af de nye erhvervsidentiteter.

Signering vil i første omgang understøtte signaturformaterne PAdES og XAdES. Den vil til forskel fra den nuværende løsning være baseret på kvalificerede engangscertifikater (korttidscertifikater), der vil blive udstedt af NemLog-ins CA.

Ved at anvende kvalificerede signaturer i signeringen opnås den fordel, at fx Adobe PDF Reader vil kunne verificere validiteten af signerede dokumenter direkte, uden at der skal benyttes særlige værktøjer hertil.

Desuden vil signaturer have samme retsvirkning som en håndskreven underskrift.