Nemlog-in

Det nye NemLog-in

I dag er NemLog-in den fælles adgang til offentlige selvbetjeningsløsninger, brugerrettighedsstyring og fuldmagt.

Alt dette videreføres, og samtidig bliver det nye NemLog-in dels "MitID broker" og dels den nye erhvervsløsning, som erstatter NemID medarbejdersignatur.

NemLog-in videreføres som vi kender det i dag:

  • Log-in med Single-sign-on 
  • Fælles brugerrettighedsstyring
  • Signering
  • Fuldmagt
  • Security Token Service

Men NemLog-in videreudvikles også og udbygges med ny funktionalitet.

NemLog-in broker

I den nye digitale infrastruktur med MitID kan selvbetjeningsløsningerne ikke koble sig direkte op på MitID, som man kan med NemID i dag.

Alle tjenester skal kobles op til MitID via en såkaldt broker.

NemLog-in er allerede i dag en slags broker for de offentlige selvbetjeningsløsninger i forhold til NemID.

Fremadrettet skal NemLog-in være "MitID broker" for alle offentlige selvbetjeningsløsninger, og fremover vil private tjenester også kunne koble sig på NemLog-in.

Der forventes at være flere brokere på markedet, men alle offentlige selvbetjeningsløsninger vil anvende NemLog-in som broker.

NemLog-in erhvervsløsning

NemLog-in skal også levere den nye erhvervsløsning, som erstatter NemID medarbejdersignatur.

Læs mere om indhold i det nye NemLog-in i undermenuen.