Nemlog-in

Migrering

Under migreringen fra NemID medarbejdersignatur til den nye NemLog-in erhvervsløsning flyttes jeres data, og medarbejderne aktiveres og får adgang til at logge på med deres nye erhvervsidentitet.

Målet er at sikre en så smidig og nem migrering som muligt for den enkelte organisation.

Migreringens forløb for organisationer

Læs om de otte generelle steps i migreringen:

Migreringens forløb for medarbejderen

Læs om de fem steps:

Paralleldrift i migreringsperioden​

Alle brugere kan anvende alle tjenester, som er koblet til NemLog-in – hele tiden. Det betyder, at NemID og MitID kører i paralleldrift i en lang overgangsperiode - forventet 2021 ud. Erhvervsidentiteter i NemLog-in og NemID medarbejdersignatur er uafhængige og eksisterer parallelt.

NemLog-in sikrer desuden, at en ikke-migreret bruger kan tilgå både en migreret selvbetjeningsløsning og en ikke-migreret selvbetjeningsløsning, og at en migreret bruger kan til gå både en migreret selvbetjeningsløsning og en ikke-migreret selvbetjeningsløsning.

Det kan midlertidigt være nødvendigt for en organisation at administrere både NemID medarbejdersignaturer og erhvervsidentiteter i NemLog-in. Det skyldes, at der kan være tjenester og selvbetjeningsløsninger hos private tjenesteudbydere, der ikke er migreret til NemLog-in endnu, og som derfor kræver brug af NemID medarbejdersignatur. Når de tjenester, som organisationen benytter, er migreret til NemLog-in, har medarbejderne ikke længere brug for NemID medarbejdersignatur. Den dobbelte administration vil derefter ikke længere være nødvendig.

Private tjenester, som ikke er koblet til NemLog-in, opfordres til at understøtte både NemID, MitID og NemLog-in erhvervsidentiteter fra begyndelsen af migreringsperioden.