Nemlog-in

Sikker e-mail

I den nye erhvervsløsning er sikker e-mail ikke aktivt understøttet. Der er dog mulighed for at hente certifikater, som I kan anvende til at sende sikre e-mails til fx samarbejdspartnere og kollegaer.

Der vil ikke være vejledninger om opsætning og brug af sikker e-mail, og vi yder ikke support til opsætning af sikker e-mail-programmer.

Hvilke certifikater skal I bruge til sikker e-mail?

I krypterer og signerer e-mails med et bruger- eller organisationscertifikat, der er udstedt i den nye erhvervsløsning. I en overgangsperiode kan I stadig benytte NemID medarbejdersignatur og virksomhedssignatur til sikker e-mail.

  • Hvis en medarbejder skal kunne sende sikre e-mails, skal I tilføje et brugercertifikatet til brugerprofilen. I tilføjer certifikatet i den nye erhvervsløsning. Det kan I gøre, når I er tilsluttet den nye erhvervsløsning efter go-live.
  • Hvis I har en fælles postkasseløsning, hvor I ønsker at modtage sikre e-mails, skal I bruge et organisationscertifikat. Det kan I også udstede i den nye erhvervsløsning, når I er tilsluttet den nye erhvervsløsning.

Bemærk, at der er i forbindelse med den nye erhvervsløsning ikke vil være vejledninger om opsætning og brug af sikker e-mail. Vi yder heller ikke support til sikker e-mail.

Hvad skal I tage stilling til?

Vi anbefaler, at I allerede nu tager stilling til:

  • Hvem i organisationen skal bruge sikker e-mail? De pågældende brugerprofiler skal have et brugercertifikat. Brugerens nuværende MOCES-certifikat er gyldigt, til det udløber.
  • Hvilke fælles postkasseløsninger skal bruge sikker e-mail? For hver postkasseløsning skal I skifte fra den virksomhedssignatur, I bruger i dag, til et organisationscertifikat. Den nuværende virksomhedssignatur er gyldig, til den udløber. I kan forny virksomhedssignaturen i migreringsperioden, indtil NemID lukker. Vi anbefaler dog, at I skifter til et organisationscertifikat, når I er tilsluttet den nye erhvervsløsning.

Priser for certifikater

I den nye erhvervsløsning koster et brugercertifikat og et organisationscertifikat 20 kr. pr. certifikat.
Se flere priser