Nemlog-in

Privat NemID/MitID

Med de nye erhvervsidentiteter bliver der stor fleksibilitet i valg af identifikationsmidler. Det er fx muligt for en medarbejder at vælge at anvende sit private NemID/MitID som identifikationsmiddel i erhvervsmæssige sammenhænge.

Når NemID medarbejdersignatur lukker udfases nøglefiler, som er lokalt installeret på medarbejdernes computer.

I stedet bliver det muligt for en medarbejder at vælge at anvende sit private NemID eller MitID som identifikationsmiddel i erhvervsmæssige sammenhænge. Et identifikationsmiddel er fx NemID nøglekort, NemID nøgleapp, MitID app eller MitID kodeviser.

Bemærk, at det udelukkende er identifikationsmidlet, der kan bruges både privat og til erhverv. De to identiteter bag, erhvervsidentiteten og den private identitet, er altid adskilt. Der sker altså ingen sammenblanding af erhvervsidentiteten og den private identitet.

Både organisation og medarbejder skal give samtykke

Hvis det private identifikationsmiddel skal anvendes, kræver det, at både organisationen og medarbejderen ønsker det. Dette kalder vi "det dobbelte frivillighedsprincip".

Dedikeret MitID

Ønsker medarbejderen eller organisationen ikke, at medarbejderen anvender sit private identifikationsmiddel, kan medarbejderen få et dedikeret MitID identifikationsmiddel til anvendelse i erhvervsmæssige sammenhænge.
Læs mere om dedikeret MitID