Nemlog-in

Dedikeret MitID

Hvis enten medarbejder eller organisation ikke ønsker, at medarbejderen anvender sit private NemID eller MitID, kan medarbejderen få udstedt et dedikeret MitID til anvendelse i erhvervsmæssige sammenhænge.

Hvis enten medarbejder eller organisation ikke ønsker, at medarbejderen anvender sit private NemID eller MitID som identifikationsmiddel, kan medarbejderen få udstedt et dedikeret MitID identifikationsmiddel til anvendelse i erhvervsmæssige sammenhænge.

Et identifikationsmiddel er fx NemID nøglekort, NemID nøgleapp, MitID app eller MitID kodeviser.

Medarbejderen bruger i så fald sit private MitID identifikationsmiddel til privat og et andet MitID identifikationsmiddel til erhverv.​

Et dedikeret MitID identifikationsmiddel kan gøres eksklusivt, så det kun kan bruges til erhvervsidentiteter knyttet til den organisation, som har købt det. Det er organisationen, der køber MitID identifikationsmidlet, der træffer den beslutning.

Hvis organisationen giver mulighed for det, kan det dedikerede MitID identifikationsmiddel bruges på tværs af flere CVR-numre.