Nemlog-in

NSIS

NSIS står for National Standard for Identiteters Sikringsniveauer. NSIS er et tillidsrammeværk.
Play
16:01

Se infovideo om NSIS

Hvad er NSIS?

NSIS står for National Standard for Identiteters Sikringsniveauer. NSIS er et tillidsrammeværk, som gennem tekniske og organisatoriske krav etablerer et grundlag for tillid til digitale identiteter i national kontekst.

Standarden ligger i forlængelse af eIDAS-forordningen, som definerer en tilsvarende ramme på tværs af EU.

Formål med NSIS

Formålet med NSIS-standarden er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester.

Den definerer forskellige sikringsniveauer for identitetssikring og autentifikation - Lav, Betydelig og Høj.

Ibrugtagning af NSIS-standarden

Når MitID og det nye NemLog-in går i luften, vil National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) samtidig blive taget i fuld anvendelse.

Dette medfører en række krav til både tjenesteudbyderne og til de organisationer, som etablerer en Lokal IdP, som skal føderere med infrastrukturen.

Læs mere om ibrugtagning af NSIS-standard

Links til standard og vejledninger

Den gældende NSIS standard og vejledninger ses nedenfor.

Hent den gældende NSIS version 2.0.1

Hent NSIS version 2.0.1 (English)

Hent den nye gældende NSIS vejledning version 2.1

 • Den nye NSIS vejledning version 2.1 er opdateret på baggrund af de spørgsmål, der er kommet til NSIS.

Læs NSIS Revisionsvejledning version 2.0.3 (benyttes ved anmeldelse)

Se skema til udfyldelse ifm. revision af løsning

Læs Vejledning til valg af sikringsniveau for tjenesteudbydere 2.0.1

Se den nye og gældende anmeldelsesskabelon til NSIS

Vær opmærksom på følgende i forhold til sprog ved en NSIS anmeldelse:

 • Følgende dokumenter/bilag skal skrives/udfyldes på dansk

  • Anmeldelsesskabelonen og Revisionserklæring (Bilag 5)

 • Følgende dokumenter/bilag skal skrives/udfyldes på enten dansk eller engelsk

  • Detaljeret beskrivelse af ID-tjenesten og ledelseserklæring (Bilag 2 og 4)

 • Følgende dokumenter/bilag skal skrives/udfyldes på dansk eller engelsk eller en kombination

  • Redegørelse for ID-tjenesten tekniske og sikkerhedsmæssige udformning (Bilag 3)

 • Hvis der anvendes engelsk i nogle af de ovenstående bilag skal der vedlægges et separat bilag med anmelders eventuelle engelske oversættelse af centrale NSIS begreber