Nemlog-in

Muligheder for integration med IdM

I kan vælge blandt to muligheder for integration mellem jeres IdM-system og MitID Erhverv.

1. Lokal IdM light

Med Lokal IdM light kan I automatisk synkronisere brugere og rettigheder til NemLog-ins erhvervsløsning, MitID Erhverv. Den automatiske synkronisering sker gennem IdM API.

Synkroniseringen gør, at brugerne både er oprettet i MitID Erhverv og i jeres lokale IdM-system. Det giver jer mindre administration og højere sikkerhed.

Med Lokal IdM light skal en bruger aktivere sin brugerprofil med sit private NemID eller MitID.

I indgår en aftale med NemLog-in om integration med IdM. I skal desuden leve op til krav om sikkerhed til IdM-systemet og interaktion mellem jeres IdM-system og MitID Erhverv.

2. Lokal IdM med NSIS-anmeldelse kombineret med Lokal IdP

Med en kombineret og fuld NSIS-anmeldt løsning opnår I fuld kontrol over brugere, rettigheder og identifikationsmidler.

Lokal IdM med NSIS-anmeldelse giver ligesom Lokal IdM light automatisk synkronisering af brugere og rettigheder til MitID Erhverv (NB: NSIS anmeldelsen handler alene om identiteter, identifikationsmidler og den lokale IdP som broker). 

Forskellen er, at jeres NSIS-anmeldelse dækker, at I kan identitetssikre brugerne lokalt. Det betyder, at I kan oprette brugerne som aktive. Så skal de ikke aktivere deres brugerprofil med deres private NemID eller MitID.

I får:

 • Lokal administration af de identifikationsmidler, I selv udsteder:
  • Brug af lokalt netværkspassword som den ene faktor.
  • Lokal hjælp ved glemt password eller registrering af to-faktor enhed.
  • Brug af jeres egne to-faktor-løsninger.
  • Single sign on (SSO) på tværs af jeres egne it-systemer og offentlige tjenester.
 • Automatisk synkronisering af brugere på tværs af:
  • Lokal IdP
  • Lokal IdM
  • MitID Erhverv.
 • Mulighed for at oprette aktiverede brugere, der straks kan logge ind.

Pga. NSIS-anmeldelsen er der høje sikkerhedskrav, øgede udgifter til certificering og årlig revision.

Læs mere om Lokal IdP

Sammenlign mulighederne for integration med IdM

Muligheder Automatisk synkroni-sering til NemLog-in Lokal identitets-sikring Certificering og årlig revision Lokalt netværks-password og egne to-faktor-identifikations-midler Lokal hjælp ved fx glemt password Single sign-on oplevelse for brugerne
Lokal IdM light X          
Lokal IdP + IdM X X X X X X