Nemlog-in

Integration med IdM

I dag har nogle organisationer integration fra et lokalt IdM-system (Identity Management System) til NemID webservices. Det giver en automatiseret administration af NemID medarbejdersignaturer direkte fra IdM-systemet. Det bliver også muligt at integrere med IdM i den nye NemLog-in erhvervsløsning. Dog er kravene til sikkerhed blevet skærpet.

Med Lokal IdM administrerer I brugere og rettigheder lokalt i jeres IdM-system. En IdM-integration sikrer, at brugere og rettigheder automatisk bliver holdt ved lige i den nye erhvervsløsning.

Muligheder for integration med IdM

Der er tre muligheder for integration mellem jeres IdM-system og den nye erhvervsløsning:

  1. Lokal IdM light
  2. Lokal IdM light kombineret med Lokal IdP
  3. Lokal IdM med NSIS-certificering kombineret med Lokal IdP.

Læs mere om muligheder for integration med IdM

Guide til etablering af integration med IdM

Guiden er en hjælp til de organisationer, der ønsker integration mellem organisationens IdM-system og den nye erhvervsløsning. Guiden beskriver, hvad I skal tage stilling til og gøre for at etablere integrationen.

Læs guide om etablering af integration med IdM 

IdM API dokumentation 

IdM API dokumentationspakken indeholder teknisk information om, hvordan I gør jeres integration til den nye erhvervsløsning klar.

Hent IdM API dokumentation