Nemlog-in

Test og dokumentation

Her kan du finde dokumentation, information og support om NemLog-ins testmiljøer.

Integrationstestmiljøet

Tjenesteudbydere skal teste deres integration til NemLog-in i integrationstestmiljøet, inden tjenesten kan overgå til produktion. 

Som et led heri skal der indlæses en testrapport. Testrapporten skal godkendes af NemLog-in supporten, før tjenesten kan tilsluttes produktionsmiljøet. Dette miljø er knyttet til NemLog-ins produktionsmiljø. Miljøet er relevant for tjenesteudbydere og brokere.

Læs mere om jeres opgaver i integrationstestmiljøet

 

Beta-testmiljøet

Har I brug for at teste funktionalitet, der endnu ikke er tilgængelig i NemLog-in, kan I teste i beta-testmiljøet.

Beta-testmiljøet er et lukket testmiljø, en såkaldt sandkasse, hvor det er muligt at afprøve kommende NemLog-in funktionalitet, fx den nye signeringsløsning og MitID Erhverv. Beta-testmiljøet er ikke tilkoblet Produktion og Integrationstest og har derfor også en selvstændig MitID simulator. Beta-testmiljøet kan være relevant for brugerorganisationer, tjenesteudbydere og brokere.

Testmuligheder i beta-testmiljø:

  • MitID Erhverv
  • Certifikatudstedelse (MitID Erhverv)
  • IdM API

Læs mere på NemLog-ins testportal

Har I behov for at teste ovenstående funktionaliteter, skal I kontakte Digitaliseringsstyrelsen og anmode om adgang. I anmodningen skal I beskrive, hvilke funktionaliteter I ønsker at teste i beta-testmiljøet. Når I har fået adgang til selve beta-testmiljøet, får I også adgang til vejledninger, der beskriver, hvordan I bruger beta-testmiljøet.  

Anmod om adgang til beta-testmiljøet

Fejlsøgning: LogViewer

Oplever I fejl i løbet af jeres integration til NemLog-in, kan I finde hjælp til fejlsøgning.

For NemLog-ins beta-testmiljø er det muligt at tilgå loggen. Det sker via LogVieweren.

Åbn LogViewer

Har du brug for hjælp til at anvende LogVieweren?
Læs vejledning til LogViewer

Support

Ved behov for support til beta-testmiljøet, skal I udfylde en serviceanmodning til Nets.

Opret serviceanmodning til beta-testmiljøet

Dokumentation

MitID retningslinjer for UX/UI og kommunikation

MitID har udarbejdet en kommunikationspakke med materiale og retningslinjer, I som tjenesteudbydere skal anvende, hvis I kommunikerer til jeres brugere om MitID. Pakken indeholder blandt andet vigtige budskaber om MitID, retningslinjer for navngivning og logoer samt prototype til internt brug og link til spørgsmål og svar om MitID.

Derudover findes gældende UX/UI retningslinjer, I som tjenesteudbydere skal følge ved anvendelse af bl.a. MitID CTA knap, ikoner og begreber i digitale selvbetjeningsløsninger.

Læs om MitID retningslinjer for UX/UI og kommunikation