Nemlog-in

Tilslutningsforløb

Når I skal tilslutte jer NemLog-in, skal I gennemføre nogle opgaver. Nedenfor kan du se en liste over, hvilket forløb I skal igennem.

Forløb for tilslutning til NemLog-in

Den overordnede planlægning af opgaverne nedenfor vil typisk ligge hos ledelsen i jeres organisation, fx ift. ressourcer. Derimod vil selve eksekveringen af opgaverne i høj grad ligge hos organisationens it-afdeling. Det kan være en god idé at begynde planlægningen allerede nu, og det er også muligt at begynde at gøre klar til tilslutning til det nye NemLog-in.