Nemlog-in

Tidsplan

Her på siden kan du følge tidsplanen for det nye NemLog-in. Du kan også se relevante milepæle og leverancer for dig som privat tjenesteudbyder.

Opdateret tidsplan for NemLog-in broker

Der er i juni 2021 meldt en opdateret tidsplan ud for NemLog-in broker. Den nye NemLog-in broker, sættes ikke i drift i juni 2021, som det ellers tidligere har været udmeldt. Den er i stedet klar den 22. september 2021.

Forsinkelsen skyldes, at der er opstået uventede komplikationer i forbindelse med den tekniske idriftsættelse. 

Hvornår går det nye NemLog-in i luften for tjenesteudbydere?

NemLog-in broker går i luften den 22. september 2021. Tjenesteudbydere, som er tilsluttet NemLog-in, kan derefter tilbyde deres brugere at logge ind med NemID og MitID.

Tjenesteudbydere, som ikke allerede er tilsluttet NemLog-in, kan tilslutte sig efter en pilotfase.

Alle tjenesteudbydere kan allerede nu gå i gang med at gøre klar til det nye NemLog-in.

Læs mere om hvordan I som privat tjenesteudbyder tilslutter jer det nye NemLog-in

Milepæle og leverancer

17. december 2020

  • Testmiljø i beta-version: Test de nye system- og organisationscertifikater
  • Signeringsdokumentation i beta-version: Dokumentationen indeholder API-beskrivelser, teknisk dokumentation samt dokumentation om formater for signeringsløsningen 

8. februar 2021

  • Beta-dokumentation til OIOSAML 3
  • Signeringsdokumentation i opdateret version: Dokumentation og vejledninger for valideringstjenesten, guide til implementering og SignSDK
  • Dokumentation til opslagstjenester i opdateret version

22. marts 2021

  • Testmiljø i beta-version: Test OIOSAML 3-snitflade 
  • Vejledninger til testmiljø og testværktøjer

28. april 2021

  • Testmiljø i beta-version: Test nye opslagstjenester, signeringsløsning og valideringsløsning. Udstedelse af certifikater. 

22. september 2021

  • NemLog-in er klar med den offentlige MitID-broker, som vil gøre det muligt for borgere at logge på med deres MitID på offentlige tjenester. Desuden understøttes medarbejdere i MitID’s registreringsenheder i banker og kommuner (RA-medarbejdere).

Efterår 2021:

  • Signeringsløsningen er klar, og det vil være muligt for borgere at skrive et dokument eller en aftale under i offentlige løsninger med MitID.

Overblik over idriftsættelsesmilepæle for NemLog-in broker.

Overblik over test- og produktionsmiljø for NemLog-in broker.