Nemlog-in

Tidsplan

Her på siden kan du følge tidsplanen for det nye NemLog-in. Du kan også se relevante milepæle og leverancer for dig som privat tjenesteudbyder.

Opdateret tidsplan for NemLog-in broker

Der er i februar 2021 meldt en opdateret tidsplan ud for NemLog-in broker. NemLog-in broker går i luften 14. juni 2021 og ikke som tidligere udmeldt i april. Den justerede tidsplan betyder mere tid til systemtilpasninger og test. 

Læs mere om den justerede tidsplan 

Hvornår går det nye NemLog-in i luften for tjenesteudbydere?

Der er i februar 2021 meldt en opdateret tidsplan ud for NemLog-in broker. NemLog-in broker går i luften 14. juni 2021. Derefter følger en pilotfase. Fra 12. juli 2021 kan private tjenesteudbydere tilslutte sig NemLog-in broker og tilbyde deres brugere at logge ind med NemID og MitID.

Allerede nu kan I gå i gang med at gøre klar til tilslutningen til det nye NemLog-in.

Læs mere om hvordan I som privat tjenesteudbyder tilslutter jer det nye NemLog-in

Milepæle og leverancer

17. december 2020

  • Testmiljø i beta-version: Test de nye system- og organisationscertifikater
  • Signeringsdokumentation i beta-version: Dokumentationen indeholder API-beskrivelser, teknisk dokumentation samt dokumentation om formater for signeringsløsningen 

8. februar 2021

  • Beta-dokumentation til OIOSAML 3
  • Signeringsdokumentation i opdateret version: Dokumentation og vejledninger for valideringstjenesten, guide til implementering og SignSDK
  • Dokumentation til opslagstjenester i opdateret version

8. marts 2021

  • Testmiljø i beta-version: Test OIOSAML 3-snitflade og opslagstjenester 
  • Vejledninger til testmiljø og testværktøjer

15. marts 2021

  • Testmiljø i beta-version: Test den nye signeringsløsning
  • Vejledninger til testmiljø og testværktøjer

14. juni 2021

  • Go live - NemLog-in er klar med NemLog-in broker

Efter en pilotfase kan private tjenesteudbydere tilslutte sig NemLog-in broker 12. juli 2021.

Visuel tidslinje med angivelse af faser samt datoer for projektleverancer, der er relevante for private tjenesteudbydere, der ønsker at bruge NemLog-in som broker.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.