Nemlog-in

Tidsplan

Her på siden kan du følge tidsplanen for det nye NemLog-in. Du kan også se relevante milepæle og leverancer for dig som privat tjenesteudbyder.

Det nye NemLog-in er i luften for tjenesteudbydere

NemLog-in broker gik i luften den 22. september 2021. Tjenesteudbydere, som er tilsluttet NemLog-in, kan derefter tilbyde deres brugere at logge ind med NemID og MitID.

Tjenesteudbydere, som ikke allerede er tilsluttet NemLog-in, kan tilslutte sig efter en pilotfase.

Alle tjenesteudbydere kan allerede nu gå i gang med at gøre klar til det nye NemLog-in.

Læs mere om hvordan I som privat tjenesteudbyder tilslutter jer det nye NemLog-in

Milepæle og leverancer

17. december 2020

 • Beta-testmiljø: Test de nye system- og organisationscertifikater
 • Signeringsdokumentation i beta-version: Dokumentationen indeholder API-beskrivelser, teknisk dokumentation samt dokumentation om formater for signeringsløsningen 

8. februar 2021

 • Beta-dokumentation til OIOSAML 3
 • Signeringsdokumentation i opdateret version: Dokumentation og vejledninger for valideringstjenesten, guide til implementering og SignSDK
 • Dokumentation til opslagstjenester i opdateret version

22. marts 2021

 • Beta-testmiljø: Test OIOSAML 3-snitflade 
 • Vejledninger til testmiljø og testværktøjer

28. april 2021

 • Beta-testmiljø: Test nye opslagstjenester, signeringsløsning og valideringsløsning. Udstedelse af certifikater. 

22. september 2021

 • NemLog-in er klar med den offentlige MitID-broker, som vil gøre det muligt for borgere at logge på med deres MitID på offentlige tjenester. Desuden understøttes medarbejdere i MitID’s registreringsenheder i banker og kommuner (RA-medarbejdere).

4. april 2022:

 • Signeringsløsningen er klar, og det vil være muligt for borgere at skrive et dokument eller en aftale under i offentlige løsninger med MitID.

Fra oktober 2022:

 • MitID Erhverv bliver rullet ud til danske organisationer. Det betyder, at erhvervsbrugere kan logge ind med MitID på jeres tjenester. Det bliver også muligt at underskrive et dokument som erhvervsbruger med MitID eller med et organisationssegl.

Primo 2023:

 • Erhvervsbrugere i organisationer med Lokal IdP kan underskrive aftaler med deres lokale identifikationsmiddel.