Nemlog-in

Priser

Her kan du se priserne for NemLog-ins MitID broker for private tjenesteudbydere.

Produkt

Pris 

Tilslutning

4.500 kr.

Log-in transaktion i NemLog-in, excl. NemID og MitID priser 

0,02 kr.

Signeringstransaktion i NemLog-in

0,86 kr.

Support pr. time

900 kr. 

Hastesupport pr. time

1.500 kr.

Organisationscertifikat

20 kr.

 

Afregning af MitID priser

Private tjenesteudbyder der anvender MitID via NemLog-in skal som supplement til betaling for NemLog-in’s egne ydelser betale for hver MitID autentifikationsanmodning.

Vederlaget for en MitID autentifikationsanmodning via NemLog-in består af følgende elementer:

  • AAP (Autentifikationsanmodningspris)
  • Tillægsvederlag for brug af MitID Kerneklient
  • Udviklingsbidrag (løber i maksimalt 4 år)

MitID AAP’en fastsættes for en årlig periode løbende fra den 1. juli til 30 juni. Fastsættelsen sker på baggrund af et estimat for den samlede anvendelse af MitID autentifikationsanmodninger i perioden.

Hvis den samlede realiserede volumen for alle MitID-Brokere afviger fra den forventede volumen, foretages en efterregulering af AAP’en, og der foretages en kontant efteropkrævning eller –udbetaling hos hver Tjenesteudbyder tilsluttet NemLog-in.

Digitaliseringsstyrelsen gennemfører senest 70 dage efter hver afsluttet årlig periode en efterregulering til Tjenesteudbyderen. Der efterreguleres for et eventuelt for højt eller lavt opkrævet AAP. Efterregulering bliver gennemført som en årlig engangsudbetaling eller engangsopkrævning.

Se priser for MitID

Afregning af NemID transaktioner

Private tjenesteudbyder der anvender NemLog-in, skal have en NemID tjenesteudbyderaftale med Nets DanID A/S, idet Nets DanID A/S også fremadrettet varetager fakturering af forbrug af NemID transaktioner, selv om transaktionen sker gennem NemLog-in. NemLog-in vil hver måned sende information til Nets DanID A/S om jeres forbrug af NemID transaktioner, hvorefter I modtager en faktura fra Nets DanID, som I plejer.

Som privat tjenesteudbyder skal I være opmærksomme på, at afregning af log-in med NemID via NemLog-in kun kan finde sted per transaktion, også kaldet sessionafregning. Hvis I har indgået en aftale med Nets DanID om afregning per unik bruger, vil jeres NemID tjenesteudbyderaftale automatisk overgå til at blive afregning per transaktion.

Læs mere om priser på NemID Tjenesteudbyder på nets.eu