Nemlog-in

Ændringer i certifikater

MitID vil ikke være baseret på certifikater, som NemID er i dag. Derfor bliver OCES-certifikater og certifikatpolitikkerne revideret og tilpasset. Det kan betyde, at I skal tilpasse jeres systemer.
Der vil fortsat kunne udstedes VOCES-certifikater.

Certifikater i det nye NemLog-in

NemID er baseret på certifikater (PKI-teknologi). MitID vil derimod ikke være PKI-baseret. For fortsat at understøtte behov for certifikater, fx til signering, vil et CA (certificate authority) udstede de nødvendige certifikater. OCES-certifikaterne og certifikatpolitikkerne, som anvendes i dag, revideres og tilpasses de fremtidige behov.

Dette betyder bl.a. at:

  • Indholdet i navnene i certifikaterne ændres (SubjectDN og IssuerDN) – RID, UID og FID forsvinder.
  • Certifikatpolitik for OCES Person (POCES) videreføres ikke.
  • Certifikatpolitikker for OCES funktionscertifikater (FOCES) og OCES virksomhedscertifikater (VOCES) samles i én opdateret certifikatpolitik for OCES virksomhedscertifikater.
  • OCES certifikatpolitikkerne suppleres med nye offentlige certifikatpolitikker for kvalificerede certifikater for fysiske personer (borgere), fysiske personer associeret med en juridisk person (medarbejdere) og juridiske personer (virksomheder).
  • Der er udarbejdet en ny offentlig politik for kvalificeret tidsstempling. Samtlige politikker opbygges efter en struktur fastlagt i internetstandarden RFC 3647.
  • Kravene følger NSIS og eIDAS.
  • Politikkerne er bragt i overensstemmelse med europæiske standarder for politikker for tillidstjenester.
  • Certifikatpolitikken for MOCES strammes op, så sikkerhedskravene til opbevaring og håndtering af nøglefiler tydeliggøres, hvilket begrænser muligheden for lokalt installerede nøglefiler.

Læs mere om certifikatpolitikkerne

Se certifikatpolitikker og revisionsvejledninger