Nemlog-in

Information til private tjenesteudbydere

Private tjenesteudbydere er virksomheder med en online tjeneste, der kræver login med NemID. Overgangen til MitID og eventuelt NemLog-in vil indebære nogle ændringer for private tjenesteudbydere. Læs om ændringerne her.

Anderledes integration

Den tekniske omlægning af den samlede it-arkitektur vil betyde, at tjenesteudbydere skal tilsluttes løsningerne på en ny måde. Det betyder blandt andet, at der forestår en række implementeringsopgaver hos alle private tjenesteudbydere. 

I fremtiden bliver det kun såkaldte brokere, der direkte kan tilsluttes MitID. Offentlige og private tjenesteudbydere skal fremover kobles op på en broker, før de kan tilbyde log-in med MitID til deres brugere. 

Det eksisterende NemLog-in er i dag broker for offentlige tjenesteudbydere. Det nye NemLog-in vil også blive stillet til rådighed som broker for private tjenesteudbydere, men mod betaling. Formålet er at sikre, at private tjenesteudbydere kan tilbyde login med MitID, så snart vi overgår fra NemID til MitID. Det er forventningen, at den finansielle sektor vil have brokere, hvor bankerne er tilsluttet. Formentlig vil der herudover opstå et bredere marked med private brokere, når go-live nærmer sig, som private tjenesteudbydere også vil kunne benytte.

Private tjenesteudbydere kan tilslutte sig NemLog-in og anvende visse af NemLog-in’s applikationskomponenter:

  • Log-in Komponenten (dog uden single-sign on, SSO)
  • STS Komponenten
  • Signeringskomponenten, herunder signaturvalidering.

Tjenesteudbydere, der skal anvende NemID til elektronisk underskrift og ikke kun autentifikation (login) skal forberede sig på, at deres systemer skal kunne anvende de internationale og interoperable standardsigneringsformater PAdES og XAdES. De kommende brokere vil kunne udbyde andre signeringstjenester for tilsluttede tjenesteudbydere. 

Testportal

Der findes en testportal for den eksisterende NemLog-in-løsning, hvor tjenesteudbydere og it-leverandører også vil kunne teste op imod NemLog-ins kommende snitflader og begynde at planlægge den forestående udviklingsopgave.

Testportalen vil løbende blive udbygget, især med vejledninger til private tjenesteudbydere.

Gå til testportalen på test-nemlog-in.dk