Nemlog-in

Signering

NemLog-ins nye signeringsløsning gør det muligt at underskrive et dokument eller en aftale med MitID. Løsningen erstatter på sigt signering med NemID. Her på siden kan du læse mere om signering med MitID, og hvad det betyder for jer som tjenesteudbyder.

Signering med MitID

Signering med MitID gør det muligt at underskrive et dokument eller en aftale som privatperson eller erhvervsbruger med MitID. Det er desuden muligt at underskrive med et segl, hvilket betyder, at I kan bemyndige en medarbejder til at underskrive dokumenter på vegne af organisationen.

Læs mere om signering med MitID

Kom i gang: Forberedelse og test

I kan forberede og teste signering med MitID og den nye valideringstjeneste i Digitaliseringsstyrelsens integrationstestmiljø.

Det er obligatorisk at teste jeres signeringsløsning på integrationstestmiljøet, inden I sætter den i produktion. Der er fri adgang til integrationstestmiljøet.

Hent dokumentation for den nye signeringsløsning

Understøt begge signeringsløsninger i en overgangsperiode

I bør understøtte signering med både NemID og MitID i en overgangsperiode.

Indtil alle brugere er migreret til MitID, er det vigtigt, at I understøtter begge signeringsløsninger, så både brugere med NemID og MitID kan skrive under.

Læs mere om signering i migreringsperioden

Underskriv digitalt med MitID privat til erhverv

I oktober kunne vi fortælle, at erhvervsbrugere kan underskrive et dokument eller en aftale med MitID. I den nye signeringsløsning, som understøtter signering med MitID, er det nu også muligt at underskrive med MitID privat til erhverv.

For tjenesteudbydere, der allerede har implementeret signering med MitID, kræver det ingen tilpasninger at tage imod signering med MitID privat til erhverv.

Har I endnu ikke taget signering med MitID i brug?
Læs mere om signering med MitID

Husk at tilpasse og teste signeringsklienten for mobile enheder

I december 2022 blev en ny version af signeringsklienten lanceret. Den understøtter brugen af mobile enheder og kravene om tilgængelighed. Klienten er nu designet til at anvende hele skærmen i jeres applikation.

For at ændringen kan slå igennem, er det en forudsætning, at I foretager de nødvendige designmæssige tilpasninger i jeres applikation, så klienten kan fylde hele skærmen.

Vi anbefaler, at I tester jeres applikation i NemLog-in pre-produktionsmiljøet og sikrer, at brugeroplevelsen er som ønsket med den nye version af signeringsklienten.

Læs mere om tilpasning af signeringsklienten i dokumentationen til den nye signeringsløsning