Nemlog-in

Erstatning til PID/RID: UUID

De eksisterende NemID PID/RID tjenester udfases på sigt, idet PID/RID numre er tæt knyttet til de OCES certifikater, som også udfases.

De globale brugeridentifikatorer, PID og RID, erstattes af UUID’er i SAML-billetter og certifikater.

UUID’er klassificeres ift. graden af privatlivsvenlighed, og ved at benytte UUID’er gøres det dermed muligt at designe mere privatlivsvenlige løsninger, fx ved at UUID'et kan være specifikt for den enkelte tjenesteudbyder. 

Nedenfor kan du se et overblik over UUID-typer og deres anvendelse. 

Type Egenskaber SAML-anvendelse Certifikatanvendelse
Global Persistent og global
Som PID/RID
Medarbejder: Persistent Identifier attribut
Person: CPR-UUID attribut
Alle
Tjenesteudbyderspecifik Hver tjenesteudbyder oplever egen identifikator  Persistent Subject NameID Ingen
Certifikatspecifik Hvert udstedt certifikat udstyres med nyt UUID, også ved fornyelse.  - Kvalificerede langtidscertifikater og OCES til medarbejder og organisationer.
Sessionsspecifik Hver session tildeles nyt UUID. 
Hvert korttidscertifikat tildeles nyt UUID. 
Transient Subject NameID Kvalificerede korttidscertifikater
(signering)