Nemlog-in

Migreringsforløb 

Alt efter om jeres tjeneste allerede er tilsluttet NemLog-in eller ej, venter der jer nogle opgaver i forbindelse med migreringen til OIOSAML 3. Nedenfor kan du læse om, hvilket forløb I skal igennem.

Migrering eller tilslutning til ny NemLog-in 

De fleste offentlige tjenesteudbyderes tjenester er allerede forbundet til NemID via det nuværende NemLog-in. Nogle offentlige tjenesteudbydere benytter imidlertid Tjenesteudbyderpakken til at integrere direkte til NemID, og er dermed ikke tilsluttet NemLog-in. Forløbet for enten at blive tilsluttet eller overgå til det nye NemLog-in er forskelligt afhængigt af, om I i dag er tilsluttet NemLog-in, eller om I ikke er. Nedenfor kan du læse om begge forløb.

Den overordnede planlægning af opgaverne nedenfor vil typisk ligge hos jeres organisations ledelse. Derimod vil selve eksekveringen af opgaverne i høj grad ligge hos organisationens it-afdeling eller it-leverandør. 

Migreringsforløb - hvis I er tilsluttet NemLog-in i dag

Tilslutning - hvis I ikke er tilsluttet NemLog-in i dag