Nemlog-in

Brug af broker

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet udkast til lovgrundlag for den nye fællesoffentlige infrastruktur med MitID og NemLog-in. Udkastet har været i høring, og loven forventes fremlagt i foråret 2021.

Ny lov om MitID og NemLog-in

I løbet af 2021-2022 sættes MitID og det nye NemLog-in i drift, og Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et lovforslag, som sikrer åben og lige adgang for alle til den næste generation af statens kritiske it-infrastrukturløsninger.

Loven skal sikre hjemmel til de nye generationer af NemID og NemLog-in. NemID bliver til MitID, og NemLog-in-løsningen udvikles i en ny version.

Lovforslaget sikrer en klar lovgivningsmæssig ramme for ansvar og rettigheder for borgere, virksomheder og myndigheder i forhold til MitID og NemLog-in. Herved sikres der blandt andet regler for udstedelse, spærring og klageadgang for borgere og virksomheders, og myndigheders rettigheder og pligter klargøres.

Offentlige myndigheder og offentligretlige organer skal anvende NemLog-in

Lovforlaget medfører, at offentlige myndigheder og offentligretlige organer, som anvender en digital selvbetjeningsløsning til at udføre en myndighedsopgave, skal anvende dele af NemLog-in, hvis adgangen til den digitale selvbetjeningsløsning kræver sikker autentifikation.

Det er alene, når den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ agerer i rollen som tjenesteudbyder, at pligten indtræder. It-løsninger, som alene fungerer som intranet og øvrige interne sagsbehandlingssystemer, som ikke er offentligt tilgængelige for borgere mv., vil ikke være omfattet af pligten.

Ligeledes kan offentlige myndigheder og offentligretlige organer fortsat anvende andre former for autentifikation, hvis deres digitale selvbetjeningsløsninger ikke vedrører myndighedsopgaver eller ikke kræver sikker autentifikation.

Udbudspligten er afløftet

Med lovforslaget afløftes udbudspligten for offentlige myndigheder og offentligretlige organers brug af NemLog-in.

Hvis en offentlig myndighed eller et offentligretligt organ anvender en digital selvbetjeningsløsning til andet end at udføre en myndighedsopgave, eller hvis en digital selvbetjeningsløsning ikke kræver sikker autentifikation, kan den offentlige myndighed eller det offentligretligt organ vælge at anvende en anden broker end NemLog-in. I så fald er udbudspligten ikke afløftet ved indkøb af en anden broker end NemLog-in.

Læs mere

Find materiale på høringsportalen