Nemlog-in

Information til offentlige tjenesteudbydere

Offentlige tjenesteudbydere er myndigheder med en online tjeneste, der kræver login med NemID. Overgangen til MitID og NemLog-in vil indebære nogle ændringer på sigt. Læs her om de kommende ændringer.

Med det nye NemLog-in vil der ikke blive ændret grundlæggende på den funktionalitet, NemLog-in allerede tilbyder i den eksisterende infrastruktur til offentlige tjenesteudbydere.

Der vil dog ske en række udvidelser med ny funktionalitet og tilpasninger af den eksisterende, blandt andet for at give både tjenesteudbydere og borgere en mere ensartet og intuitiv rejse mellem de offentlige løsninger.

Det nye NemLog-in vil fortsat være baseret på de nuværende og kendte OIOSAML-snitflader. Der kommer dog nogle mindre ændringer i attributterne i snitfladerne, som de offentlige tjenesteudbydere skal forholde sig til.

Læs mere her på siderne.