Nemlog-in

Overgå til MitID Erhverv

Målet er, at det skal være smidigt og nemt for din organisation at overgå fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv.

I får besked, når I kan overgå til MitID Erhverv

MitID Erhverv bliver lanceret i oktober 2022. Derefter kan I som organisation overgå til MitID Erhverv. Overgangen foregår kontrolleret over nogle måneder. 

Jeres NemID administrator får direkte besked via e-mail, når I kan overgå fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv.

Få hjælp til overgangen

Vi har udarbejdet tre guides, som skal hjælpe din organisation gennem overgangen fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv:

Guide: Gør klar til MitID Erhverv

I kan allerede nu gøre klar til MitID Erhverv. I vores guide kan I læse, hvad I skal gøre og tage stilling til, inden I overgår til den nye løsning.

Læs guide: Gør klar

Guide: Tilslutning og opsætning 

Efter pilotfasen kan I overgå til MitID Erhverv. Som en del af overgangen skal I acceptere vilkår for brug af den nye løsning. I skal desuden sætte jeres organisation op. Det indebærer fx en eventuel import af administratorer og brugere fra NemID medarbejdersignatur samt de rettigheder, der er knyttet til brugerne. Desuden skal I tildele roller til administratorer og vælge de identifikationsmidler, I generelt vil bruge i organisationen.

Læs guide: Tilslutning og opsætning

Guide: Aktivér bruger

En bruger i organisationen skal selv aktivere sin brugerprofil. Det kan ske, når brugeradministrator har oprettet brugeren, og brugeren har fået besked pr. mail.

Læs guide: Aktivér bruger

Paralleldrift i overgangsperioden

NemID og MitID kører i paralleldrift i hele overgangsperioden. Jeres NemID medarbejdersignaturer spærres ikke, når I er overgået til MitID Erhverv. I risikerer altså ikke at blive lukket ude fra vigtige tjenester.

Læs mere om paralleldrift i overgangsperioden

NemID privat til erhverv fortsætter som MitID privat til erhverv

Hvis du alene repræsenterer en virksomhed, vil du kunne bruge "MitID privat til erhverv", ligesom du i dag kan anvende "NemID Privat til Erhverv". Denne løsning kræver ikke tilslutning til MitID Erhverv. Det kræver kun, at du godkender vilkår for NemLog-in, når du første gang logger ind med dit MitID på en tjeneste, der bruger NemLog-in (fx skat.dk eller virk.dk). Du behøver derfor ikke orientere dig i vores guides om MitID Erhverv.

Du kan få behov for at oprette din virksomhed i MitID Erhverv, hvis I er flere, der skal kunne agere på virksomhedens vegne. Det kan være en medarbejder, bogholder eller revisor. Det kan være nødvendigt at være flere, når du holder ferie eller af andre årsager har behov for, at andre tager over. De første tre aktive brugere er gratis.

Læs mere om MitID privat til erhverv