Nemlog-in

Overgå til MitID Erhverv

Målet er, at det skal være smidigt og nemt for din organisation at overgå fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv.

I får besked, når I kan overgå til MitID Erhverv

MitID Erhverv bliver lanceret i oktober 2022. Derefter kan I som virksomhed eller forening overgå til MitID Erhverv. Overgangen foregår kontrolleret over nogle måneder. 

Jeres NemID administrator får direkte besked via e-mail, når I kan overgå fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv.

 

Få hjælp til overgangen

Overgangen til MitID Erhverv foregår i fire trin: Klargøring, tilslutning, opsætning og aktivering.
Vi har udarbejdet tringuides, som skal hjælpe din virksomhed eller forening gennem overgangen fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv:

1. Gør din organisation klar til MitID Erhverv

I vores tringuide kan I læse, hvad I skal gøre og tage stilling til, inden I overgår til den nye løsning.

Læs tringuide: Gør klar

2. Tilslut din organisation til MitID Erhverv

I tilslutter jeres organisation til MitID Erhverv ved at gennemføre følgende opgaver:

  • acceptere vilkår for brug af MitID Erhverv.
  • udpege en organisationsadministrator, der skal stå for opsætningen af jeres organisation.
  • godkende og bekræfte tilslutningen.

Læs tringuide: Tilslutning

3. Opsæt brugere og rammer for MitID Erhverv 

Når tilslutningen er gennemført, skal I sætte jeres organisation op i MitID Erhverv. Det indebærer fx en eventuel import af administratorer og brugere fra NemID medarbejdersignatur samt de rettigheder, der er knyttet til brugerne. Desuden skal I tildele roller til administratorer og vælge de identifikationsmidler, I generelt vil bruge i organisationen.

Læs tringuide: Opsætning

4. Aktivér brugere af MitID Erhverv

Når opsætningen er fuldført, skal brugerne i organisationen skal selv aktivere deres brugerprofil for at kunne benytte MitID Erhverv. Det kan ske, når brugeradministrator har oprettet brugeren, og brugeren har fået besked pr. mail.

Læs guide: Aktivér bruger

Paralleldrift i overgangsperioden

NemID og MitID kører i paralleldrift i hele overgangsperioden. Jeres NemID medarbejdersignaturer spærres ikke, når I er overgået til MitID Erhverv. I risikerer altså ikke at blive lukket ude fra vigtige tjenester.

Læs mere om paralleldrift i overgangsperioden

NemID privat til erhverv fortsætter som MitID privat til erhverv

Hvis du alene repræsenterer en virksomhed eller forening, vil du kunne bruge "MitID privat til erhverv", ligesom du i dag kan anvende "NemID Privat til Erhverv". Denne løsning kræver ikke tilslutning til MitID Erhverv. Det kræver kun, at du godkender vilkår for NemLog-in, når du første gang logger ind med dit MitID på en tjeneste, der bruger NemLog-in (fx skat.dk eller virk.dk). Du behøver derfor ikke orientere dig i vores guides om MitID Erhverv.

Du kan få behov for at oprette din virksomhed eller forening i MitID Erhverv, hvis I er flere, der skal kunne agere på virksomhedens vegne. Det kan være en medarbejder, bogholder eller revisor. Det kan være nødvendigt at være flere, når du holder ferie eller af andre årsager har behov for, at andre tager over. De første tre aktive brugere er gratis.

Læs mere om MitID privat til erhverv