Nemlog-in

Flyt til MitID Erhverv

Målet er, at det skal være smidigt og nemt for din virksomhed eller forening at flytte fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv.

Få hjælp til overgangen

Overgangen til MitID Erhverv foregår i fire trin:

1. Klargøring, 2. tilslutning, 3. opsætning og 4. aktivering.

Vi har udarbejdet tringuides, som skal hjælpe din virksomhed eller forening gennem overgangen fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv:

1. Gør din virksomhed eller forening klar til MitID Erhverv

I vores tringuide kan I læse, hvad I skal gøre og tage stilling til, inden I flytter til MitID Erhverv.

Læs tringuide: Gør klar

2. Tilslut din virksomhed eller forening til MitID Erhverv

I tilslutter jeres virksomhed eller forening ved at gennemføre følgende opgaver:

  • acceptere vilkår for brug af MitID Erhverv.
  • udpege en organisationsadministrator, der skal stå for opsætningen af jeres virksomhed eller forening.
  • godkende og bekræfte tilslutningen.

Læs tringuide: Tilslutning

3. Opsæt brugere og rammer for MitID Erhverv 

Når tilslutningen er gennemført, skal I sætte jeres virksomhed eller forening op i MitID Erhverv. Det indebærer fx en eventuel import af administratorer og brugere fra NemID medarbejdersignatur samt de rettigheder, der er knyttet til brugerne. Desuden skal I tildele roller til administratorer og vælge de identifikationsmidler, I generelt vil bruge i virksomheden eller foreningen.

Læs tringuide: Opsætning

4. Aktivér brugere af MitID Erhverv

Når opsætningen er fuldført, skal brugerne i jeres virksomhed eller forening selv aktivere sig som brugere for at kunne benytte MitID Erhverv. Det kan ske, når brugeradministrator har oprettet brugeren, og brugeren har fået besked pr. mail.

Læs guide: Aktivér brugere

Paralleldrift i overgangsperioden

NemID og MitID kører i paralleldrift i hele overgangsperioden. Jeres NemID medarbejdersignaturer bliver ikke spærret, når I flytter til MitID Erhverv. I risikerer altså ikke at blive lukket ude fra vigtige tjenester.

Læs mere om paralleldrift i overgangsperioden

Brug MitID privat til erhverv

I mange virksomheder kan ejeren bruge sit private MitID til at tilgå Digital Post og indberette på virksomhedens vegne. De kan derfor undgå at tilslutte sig MitID erhverv.

Ejer du en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), kan du anvende dit private MitID til din virksomhed.

Når du ejer et ApS eller et A/S, kan du også benytte dit private MitID, hvis du kan ’tegne’ virksomheden alene. At kunne tegne virksomheden alene betyder, at du har ret til at underskrive og indgå alle aftaler på vegne af virksomheden, alene.

Se, om du kan anvende dit private MitID