Nemlog-in

Sikker e-mail

I MitID Erhverv er sikker e-mail ikke aktivt understøttet. Der er dog mulighed for at hente certifikater, som I kan anvende til at sende sikre e-mails til fx samarbejdspartnere og kollegaer.

Der vil ikke være vejledninger om opsætning og brug af sikker e-mail, og vi yder ikke support til opsætning af sikker e-mail-programmer.

Hvilke certifikater skal I bruge til sikker e-mail?

I krypterer og signerer e-mails med et bruger- eller organisationscertifikat, der er udstedt i MitID Erhverv. I en overgangsperiode kan I stadig benytte NemID medarbejdersignatur og virksomhedssignatur til sikker e-mail.

  • Hvis en bruger skal kunne sende sikre e-mails, skal I tilføje et brugercertifikatet til brugerprofilen. I tilføjer certifikatet i MitID Erhverv. Det kan I gøre, når I er tilsluttet MitID Erhverv efter go-live.
  • Hvis I har en fælles postkasseløsning, hvor I ønsker at modtage sikre e-mails, skal I bruge et organisationscertifikat. Det kan I også udstede i MitID Erhverv, når I er tilsluttet den nye erhvervsløsning.

Bemærk, at der er i forbindelse med MitID Erhverv ikke vil være vejledninger om opsætning og brug af sikker e-mail. Vi yder heller ikke support til sikker e-mail.

Hvad skal I tage stilling til?

Vi anbefaler, at I hurtigst muligt tager stilling til:

  • Hvem i organisationen skal bruge sikker e-mail? De pågældende brugerprofiler skal have et brugercertifikat.
  • Hvilke fælles postkasseløsninger skal bruge sikker e-mail? For hver postkasseløsning skal I skifte fra den virksomhedssignatur, I bruger i dag, til et organisationscertifikat. De nuværende virksomhedssignaturer spærres, når NemID endeligt afvikles den 31. oktober 2023. Vi anbefaler dog, at I skifter til et organisationscertifikat i god tid før NemID lukker.

Test sikker e-mail i jeres mailklient

Vi anbefaler, at I allerede nu tester, at sikker e-mail fungerer i jeres mailklient med de nye certifikattyper.

I tester certifikater i pre-produktionsmiljøet. Her kan I oprette testdata og udstede testcertifikater. Når I har testcertifikatet, installerer I det i mailklienten på jeres computer. I kan nu teste, om I kan sende og modtage krypterede e-mails.

 

Skriv til Digitaliseringsstyrelsen

Priser for certifikater

I MitID Erhverv koster et brugercertifikat og et organisationscertifikat 20 kr. pr. certifikat.
Se flere priser

Søg i den offentlige certifikatdatabase

Du kan søge i den offentlige certifikatdatabase efter din modtagers certifikat, når du vil sende en sikker e-mail. Den offentlige certifikatdatabase er en del af det nye NemLog-in.